Makelaar

Wij treden op als kredietmakelaar bij banken en financiële instellingen voor uw hypothecaire leningen en/of professionele kredieten ook indien er meldingen zijn bij de Belgische Nationale Bank.

Bemiddelaar inzake hypothecaire kredieten ingeschreven in het register van het FSMA – Autoriteit voor financiële diensten en markten